این قلم توسط علی سواری در برنامه کورل دراو طراحی و اجرا گردیده است. و با برنامه FontCreator به فونت تبدیل شده. ایده اصلی این فونت برگرفته از تصاویر گرافیکی است. و بر مبنای فونت شفیق طراحی شده است که به نظر می آید در طراحی پوستر بسیار پر کاربرد خواهد بود.